Nye regneark med automatisk opdatering af skattesatser tilgængelige

Der er netop publiceret nye regneark (version 4.0) som medfører, at du som bruger ikke længere er afhængig af, at der kommer en ny version af regnearket med en opdatering af skattesatserne hvert år. De nye regneark har nemlig indbygget mulighed for, at skattesatserne for de nye år kan hentes automatisk ned i regnearket – eller at du selv kan indtaste dem manuelt.

Dette er muliggjort via Excel’s indbyggede funktionalitet “Power Query”, som kan hente data direkte fra internettet. Skattesatserne opdateres her fra hjemmesiden, baseret på tabellen for historiske og aktuelle skattesatser på siden “Aktiebeskatning”.

Sådan bruges den nye feature

Når du downloader regnearket første gang, er det nødvendigt at vælge årstallet som du ønsker at beregne dine aktiehandler for. Dette gøres i feltet øverst til venstre på den første fane i regnearket. Når dette er gjort, bliver alle beregningerne baseret på de skattesatser som er opgivet for det pågældende år, i den nye fane “Skattesatser”.

For at opdatere skattesatserne automatisk, skal du højreklikke inde i tabellen med skattesatser og herefter trykke på knappen “Opdater” (eller “Refresh” på engelsk). Har du ikke interesse i at hente skattesatser automatisk, eller er de ikke opdateret korrekt, så kan du også selv indtaste en ny skattesats i tabellen. Vær opmærksom på, at har du manuelt tilføjet skattesatser og derefter opdaterer tabellen, vil de manuelle indtastninger blive overskrevet.

Godkend eksterne forbindelser for at benytte automatisk opdatering
Når du først åbner regnearket vil du blive mødt med en meddelelse om, at “eksterne dataforbindelser er deaktiveret”. Dette en sikkerhedsfeature i Excel for at undgå, at der ikke hentes noget uhensigtsmæssigt eller din data videregives uden din viden herom. For at hente skattesatser automatisk er du imidlertid nødt til at aktivere eksterne dataforbindelser.

Din sikkerhed

I forbindelse med den nye feature hentes der data fra internettet. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at der udelukkende hentes data, og at dine data i regnearket aldrig videregives på nogen som helst måde. Dette kan eventuelt valideres ved at tilgå Power Query Editor-vinduet og se de trin som foretages for at hente data. Slutteligt skal det bemærkes, at der ikke gøres brug af nogen form for kodning (VBA), hvilket ligeledes kan udledes ved, at filtypen er af typen “.xlsx”, som ikke tillader makroer (VBA).