Eksempler – Beregning af gennemsnitskurs

For at vise en række eksempler af, hvorledes fanen til beregning af den gennemsnitlige anskaffelseskurs bruges, tages der udgangspunkt i følgende eksempel:

Der foretages 2 køb i hver af 2 forskellige virksomheder; én dansk og én udenlandsk. I virkeligheden kan alle de nødvendige informationer findes i købsnotaer, og disse kan eksempelvis se således ud:

Novo Nordisk Udenlandsk aktie
1. køb:

 • Dato: 06-10-16
 • Antal: 10
 • Kurs: 273,5 DKK
 • Kurtage: 29 DKK
 • Valutakurs: 100
1. køb:

 • Dato: 06-07-16
 • Antal: 110
 • Kurs: 20 FV
 • Kurtage: 10 FV
 • Valutakurs: 700
2. køb:

 • Dato: 31-10-16
 • Antal: 30
 • Kurs: 237,2 DKK
 • Kurtage: 29 DKK
 • Valutakurs: 100
2. køb:

 • Dato: 25-08-16
 • Antal: 50
 • Kurs: 31 FV
 • Kurtage: 14 FV
 • Valutakurs: 500

Note: FV står for “fiktiv valuta”, og er den fiktive valuta der tages udgangspunkt i, i eksemplet.

Efter at alle de relevante og nødvendige informationer er blevet fundet, kan de indtastes i regnearket. Dog skal følgende punkter bemærkes:

 1. I fanen til beregning af gennemsnitskurs (GAK) er det ikke strengt nødvendigt at indtaste købsdatoen, hvorimod alle de andre informationer er nødvendige for at kunne foretage beregningen. Det anbefales dog stærkt at man gør dette, for at holde styr på tidspunktet og rækkefølgen. Her er dog en lille undtagelse i forhold til valutakursen ved handlen. Hvis handlen bliver foretaget i dansk valuta (altså, egen valuta) er det heller ikke nødvendigt at indtaste denne. Årsagen hertil er, at regnearket automatisk går ud fra, at der er tale om en handel i dansk valuta (DKK), hvis ikke der indtastes nogle informationer.
 2. Alle handler skal indtastes i kronologisk rækkefølge, startende med den ældste handel øverst. Dette er også årsagen til, at rækkerne med de enkelte handler er kaldet for “tidsserier” i regnearket. Dette er for at sikre, at de rigtige gennemsnitskurser bliver benyttet, i tilfælde af, at der indtastes mange handler på én gang, på tværs af fanerne.
 3. Det er vigtigt at indtaste valutakurser i hundreder, da regnearket tager udgangspunkt i dette. Eksempelvis indtastes euro cirka som “750” og dermed ikke som “7,5”.
 4. Hvis der indtastes et salg, så vil summen af “købssum for denne handel” for alle køb, ikke stemme overens med den resterende anskaffelsessum (“rest. anskaffelsessum”). Dette kommer sig af, at de solgte aktier bliver trukket fra summen af den resterende anskaffelsessum. Derfor er der ikke grund til at bekymre sig for dette, hvis det skulle være tilfældet.
 5. Vigtigt: gennemsnitskursen opdateres for hver handel der bliver indtastet nye købsinformationer, men fastholdes også ved hvert tidspunkt/hver tidsserie. Med dette menes, at den gennemsnitskurs som står ud for tidsserie 1 (køb nummer ét) ikke bliver ændret når informationer for tidsserie 2 indtastes. Dermed er det altid muligt at gå tilbage og tjekke, hvad gennemsnitskursen for pågældende køb var, på pågældende tidspunkt. I forhold til tidsserie 2 gør samme sig gældende, den eneste forskel her er (og følgende tidsserier 3-5), at disse gennemsnitskurser er beregnet ud fra foregående køb. Det er dog altid muligt at finde ud af hvad gennemsnitskursen var på et givent tidspunkt, på grund af denne funktionalitet.
 6. Vigtigt: alle køb og salg skal indtastes for at kunne beregne den korrekte gennemsnitskurs. Selvom et eventuelt salg ikke påvirker gennemsnitskursen fra foregående køb, så påvirker den tværtimod gennemsnitskursen ved næste køb.
 7. Vigtigt: Når der foretages et salg, så er det vigtigt at salget bliver indtastet i samme tidsserie/køb, som salget er blevet foretaget lige efter. Altså, hvis der foretages et køb d. 06-10-16, et salg den 20-10-16 og et køb den 31-10-16, så skal salget noteres i tidsserien for det første køb. Dette kan også ses i eksemplet.
 8. Vigtigt: Hvis et køb er foretaget i anden valuta og noget af den indtastes i anden valuta, såsom købskursen, så er det vigtigt at de andre beløb bliver indtastet i samme valuta. Ellers bliver resultatet forkert. Hvis købskursen indtastes i anden valuta, er det derfor nødvendigt også at indtaste kurtagen i samme, fremmede valuta. Hvis ikke købskurs og kurtage fremgår i samme valuta (hvis kurs eksempelvis fremgår i fremmed valuta, men kurtage i danske kroner), kan du her på siden se et eksempel på, hvordan du kan omregne det i regnearket.

Beregning af gennemsnitskurs (GAK)

Beregning af gennemsnitlig anskaffelseskurs ved 2 handler, hver i 2 forskellige aktier og valutaer.
Beregning af gennemsnitlig anskaffelseskurs ved 2 handler, hver i 2 forskellige aktier og valutaer.

Gennemgang af ovenstående eksempel på beregning af gennemsnitskurs

For at gennemgå eksemplet bedst, så deles forklaringen op efter den enkelte aktie:

Novo Nordisk

I tidsserie 1 er køb nr. 1 indtastet. Som det kan ses er de 10 aktier til kurs 273,5 tastet ind til valutakurs 100, og med en kurtage på 29 kroner. Dette giver en samlet købssum på 2.764,00 kroner, og med dette beløb fordelt på 10 aktier, giver det en gennemsnitlig anskaffelseskurs på 276,4 kroner. Dette kan aflæses i den nederste række af tidsserien. Endvidere er der noteret et salg af 5 aktier den 20-10-16, og eftersom at dette salg er foretaget inden det næste køb, er det noteret i tidsserie 1.

I tidsserie 2 er køb nr. 2 indtastet. Her kan det ses at der den 31-10-16 er købt 30 aktier til kurs 237,2 med en kurtage på 29 kroner. Det anderledes ved denne tidsserie er, at der ikke er indtastet en valutakurs. Dette kommer sig af, at regnearket automatisk tager udgangspunkt i valutakurs 100 (egen valuta), såfremt at der ikke indtastes andet. Baseret på den resterende anskaffelsessum fra forrige tidsserie giver dette en ny anskaffelsessum på 8.527,00 kroner. Dette beløb fordelt på 35 aktier (5 tilbage fra før + 30) giver en gennemsnitlig anskaffelseskurs på 243,629 kroner.

Udenlandsk aktie

Det første køb er foretaget den 06-07-16 og her er købt 110 aktier til kurs 20. Bemærk at kursen og kurtagen er angivet i den fremmede valuta, FV. Da det er en udenlandsk aktie, og dermed købt i en anden valuta, skal købssummen derfor omregnes til egen valuta. Valutakursen på (den fiktive) købsnota er opgivet til 700, og derfor omregnes både købskursen og kurtage til danske kroner. Det er derfor vigtigt at bemærke, at beløbene skal være i samme valuta. Der er i alt blevet købt for 2.210,00 FV (i fiktiv valuta), og til en valutakurs på 700 (eller 7,0) giver det en købssum på 15.470,00 kroner, og en gennemsnitskurs på 140,636 danske kroner.

Køb nr. 2 er indtastet i tidsserie 2, og her kan det ses at der er købt 50 aktier til kurs 31 FV med en kurtage på 14 FV, til en valutakurs på 500. Dette giver en købssum for den isolerede handel på 7.820,00 kroner, en samlet købssum for begge handler på 23.290,00 kroner og en gennemsnitskurs på 145,563 danske kroner.

Dato eksempel

Denne kolonne er medtaget for at vise den advarsel du får, i tilfælde af at købene og/eller salgene ikke bliver nævnt i kronologisk rækkefølge. Derfor er det en ekstra god idé at medtage datoerne for køb og salg i beregningen, da regnearket tjekker om de kommer i den rigtige rækkefølge, baseret på datoerne.

Tip til indtastning af informationer

Da indtastningen og beregning af gennemsnitskursen bliver foretaget vertikalt, kan du med fordel bruge “enter” tasten til at skifte celle, når du har indtastet informationer i en celle. Ved at trykke på “enter” tasten rykker du nemlig én celle nedad, og dermed bliver din indtastning muligvis hurtigere og lettere.

Eksempel på valutaomregning og reference til gennemsnitskurs

I det følgende kan du finde et eksempel på hvordan du omregner kurtage fra danske kroner til en anden valuta, og et eksempel på, hvordan du henter gennemsnitskursen fra fanen “aktiehandler, resultater og skat”. Ved at lave en direkte reference til pågældende gennemsnitskurs sikrer du at du får alle decimaler med, og i tilfælde af at der lavet en fejl, bliver den automatisk opdateret.

Omregning af valuta fra DKK
Omregning af kurtage fra DKK til fremmed valuta til gennemsnitskurs for aktiebeskatning
Omregning af kurtage fra DKK til fremmed valuta

I eksemplet tages der udgangspunkt i, at der på købsnotaen kun er oplyst kurtagen i danske kroner. I dette tilfælde en kurtage på 100 kroner. Ved at indtaste valutakursen ved handlen kan kurtagen omregnes fra DKK til den anden valuta med formlen der ses foroven. Her divideres kurtage på 100 kroner med valutakursen på 400 (4), og for at omregne beløbet fra et decimaltal ganges det med 100. Dette giver en kurtage på 25 i fremmed valuta, hvilket stemmer overens med en valutakurs på 400 (4) og en kurtage på 100 DKK.

Formlen er lavet ved først at skrive “=”, derefter indtaste beløbet i danske kroner (100), derefter dividere (skrive “/”), klikke på den valutakurs celle der skal divideres med som i dette tilfælde er celle C15, og derefter skrive ” *100 ” for at gange med 100.

Reference til gennemsnitskurs


Referencen er lavet ved at stå i cellen for købskurs (C7), derefter skrive “=”, trykke på fanen “gennemsnitlig anskaffelseskurs” og derefter trykke på cellen med den gennemsnitskurs du skal bruge til salget. I dette tilfælde, som tager udgangspunkt i det første eksempel for Novo Nordisk, hentes gennemsnitskursen der er beregnet for første handel i celle B21. Som det kan ses så matcher antallet af købte- og solgte aktier det antal der skrevet ind som solgte aktier i gennemsnitsberegningen. Det er vigtigt at antallet af købte og solgte aktier matcher. Endvidere bemærkes det, at der ud for kurtage blot er skrevet en streg. Årsagen til dette er, at kurtagen allerede er indregnet i gennemsnitskursen. Derfor er det vigtigt ikke at skrive et beløb ind her, da det giver et forkert resultat. Det er ligegyldigt om du skriver en streg eller lader feltet være tomt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.