Betingelser for brug

 1. Regnearket er tilegnet den private investor som handler på et reguleret marked via et dansk depot. Derfor virker regnearket nødvendigvis ikke til alle andre former for investeringer såsom investeringsforeninger baseret på obligationer, lignende investeringsbeviser m.v., hvor der også gælder nogle andre regler og love. Eventuelle beregninger, oplysninger og beslutninger som eventuelt måtte tages på baggrund af at regnearket er blevet benyttet til noget, som det oprindeligt ikke var beregnet til, kan aktie-skat.dk, virksomheden eller personerne bag ikke drages til ansvar for.
 2. Aktie-Skat.dk, virksomheden og personerne bag tager forbehold for fejl og mangler i oplysninger, brugerens indtastninger, formler, regneprincipper og beregninger. Vi fraskriver os således ethvert ansvar for, at oplysningerne, brugerens indtastninger, formler, regneprincipper og beregningerne er korrekte. Du kan derfor ikke rette erstatningskrav mod Aktie-Skat.dk, virksomheden eller personerne bag på grund af tab, der måtte opstå som følge af dispositioner, der er truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne.
 3. Brugsaftale:
  Produkter der downloades på Aktie-skat.dk er udelukkende henvendt til Dem som kunde/bruger, og må kun benyttes af Dem. Enhver form for erhvervsmæssigt formål er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at foretage enhver form for videregivelse af produktet. Det er heller ikke tilladt for Dem, eller tredje part, at omgå, eller forsøge at omgå, eventuelle sikkerhedsforanstaltninger. Ved download accepterer du ligeledes at regnearkets opbygning og indhold er beskyttet af den danske lov om ophavsret.
  Skulle De få brudt sikkerhedsforanstaltningerne i regnearkene, frafalder enhver form for ret til at stille krav samt revisorens godkendelse af skatteberegningerne. Pågældende frafaldelse gør sige ligeledes gældende ved brug af andre programmer til at åbne regnearket, andet end Microsoft Office Excel (version 2007, 2010, 2013 og 2016).
 4. Indsamling af persondata
  Ved download af regnearket indsamler og gemmes den information som din computer automatisk afgiver. Informationen samles i en såkaldt serverlog og omfatter:

  • Tidspunkt for download
  • IP-adresse
  • Operativsystem
  • Browsertype

  IP-adresser bliver behandlet som persondata jf. privatlivspolitikken. De nævnte informationer bliver indsamlet til brug for statistiske formål.