2015 – Glædelig jul og godt nyt aktie-år

Aktie-skat.dk og jeg, ønsker jer alle en glædelig jul og et rigtigt godt nyt aktie-år! Året 2015 er ved at være ovre, og det har været et spændende år både for de private investorer, som langt hen ad vejen har været en del af et stigende aktiemarked, men også for aktie-skat.dk, som har fået...
Mere

Højere skattegrænse for aktieindkomst i 2016

Fra og med 2016 hæves skattegrænsen (rigtigt kaldet progressionsgrænsen) fra 49.900 kr. til 50.600 kr. Det betyder at man fra 2016 kan have et overskud (altså en aktieindkomst) på 50.600 kr. og stadigvæk kun blive beskattet af den laveste sats. For gifte gælder det dobbelte beløb dog (101.200 kr.). Skattesatserne forbliver dog det samme...
Mere

Opdateret version af Kurtage Sammenligner

Regnearket til at sammenligne kurtager mellem to forskellige banker/mæglere er blevet opdateret, og har fået rettet en del mangler som det forrige regneark havde. Regnearket tager nu højde for flere forskellige situationer end det forrige, samt at der er tilføjet en mere intuitiv forklaring af resultaterne. Regnearket er dog stadigvæk en Beta version, og...
Mere

Skatteberegninger i regneark til aktiebeskatning godkendt af revisor (version 3.0)

Efter længere tid med diverse rettelser og tilføjelser, er skatteberegningerne i regnearket til aktiebeskatning for regulerede markeder langt om længe blevet godkendt af en revisor. Altså kan jeg nu tilbyde et regneark, som er retvisende for din skattemæssige situation i forhold til aktieindkomst fra regulerede markeder, og som samtidig giver dig muligheden for at...
Mere

E-mail svindel

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der bliver udsendt spam/svindel e-mails fra folk, som udgiver sig for enten at være fra SKAT, eller her fra aktie-skat.dk. I e-mailene som jeg er blevet gjort opmærksom på, forsøger afsenderen at udgive sig for at være SKAT ved at skrive, at modtageren har penge til gode...
Mere

Opdateret version af Regneark til Aktiebeskatning nu tilgængelig

I forbindelse med at der blev fundet en fejl i beregningen af gennemsnitskurser (såfremt at delvise salg var inkluderet), har ‘Regnearket til Aktiebeskatning’ fået en stor opdatering (opgradering). I den forbindelse har regnearket fået tilføjet noget nyt, men er også blevet forbedret: Beregningen af gennemsnitskurser er blevet re-designet for at skabe en mere intuitiv proces af beregningen...
Mere

Årsopgørelse for året 2014

Nu er tiden kommet hvor årsopgørelsen for 2014 bliver tilgængelig på skat’s hjemmeside, og i den forbindelse er det en rigtigt god idé at have styr på sine ting – ikke mindst ens aktiehandler. Her er regnearket for aktiebeskatning meget væsentlig, da det giver dig et overblik over alle dine handler det forgangne år...
Mere

Aktie-Skat.dk ønsker alle et glædeligt nytår og et rigtigt godt aktie-år

I forbindelse med at vi nu går det nye år i møde er regnearkene til aktiebeskatning for året 2015 nu tilgængelige under fanen Downloads. I ønskes alle et særdeles godt nytår, og ikke mindst et rigtigt godt nyt aktie-år. Der har været en minimal ændring i regnearkene i form af, at grænsen for den...
Mere

Undgå at betale renter af skyldig skat fra aktiehandel

Var du godt klar over, at hvis du ikke har styr på hvad du skylder i skat af din aktiehandel, så risikerer du at skulle betale renter af din skyldige skat? Vil du undgå at skulle betale mere i skat end du egentligt er berettiget til?Så er der en glædelig nyhed til dig: regnearket er nu...
Mere

Højere skattegrænse i 2015

I 2015 bliver grænsen for den mindste skattesats hævet fra 49.200 til 49.900 kr. Det er umiddelbart ikke meget, men det betyder dog at der vil komme et nyt regneark til aktiebeskatning for 2015. Herved vil det gamle aktieark ikke længere være retvisende – husk derfor at hente det nye regneark til næste år...
Mere